دکتر ظهیر عباس
Hair transplantation
Fractional co2 laser
Platelet Rich Plasma
Profhilo
Eyelid surgery
Fat grafting

Services

1-Treatment of skin, hair & nail diseases
Acne, eczema, allergy, Psoriasis, Vitiligo, hair fall & Alopecia, Men diseases, Melasma, freckles etc

2-Anti aging and rejuvenation

Profihlo,Thread lifting with APTOS & Mint PDO, Fat transfer, PRP, Fractional C02 Laser, Fractional RF,
HIFU 3D, Chemical peeling, Mesotherapy, Meso needling, Micro needling (derma pen)

3-Glowing, Whitening and anti spots treatments
Prescription of lightening creams & serums, Mesotherapy with best cocktails, Meso needling, Chemical peeling, Carbon peel, QS laser

4-Thread lifting
Aptos, Mint PDO. Eyebrow elevation, lower face lifting

5-Fillers
Texas cheeks, Texas jawline and chin, face voluminization, Face contouring, Lips augmentation, Russian lips, Nose reshaping (Non surgical rhinoplasty), tear trough correction and many more

6-Botox

Neuronox, Botox (Allergan), Face lines, Migraine treatment with botox, Hyperhidrosis (over-sweating) treatment
Treatment of gummy smile

7- Surgery
Mole removal, cyst removal, skin tag & wart removal, nail surgery, Biopsy, Blepharoplasty, skin cancer surgery and many more


آدرس مطب : کشور عمان
تلفن : 33683931 - 076

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید
نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :