دکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباس
هایفو تراپی
تزریق چربی
عمل پلک
تزریق ژل یا فیلر
لیزر موهای زاید
چرا در بعضی افراد اثر بوتاکس زود تر از بین می رود؟

تزریق بوتاکس

بوتاکس
بوتاکس