دکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباس
بوتاکس
عمل پلک
آر اف فرکشنال
تزریق ژل یا فیلر
لیفتینگ با نخ سیلوییت
لیزر موهای زاید

تزریق فیلر

بر جسته کردن لب ها
تزریق ژل در خطوط پیشانی
تزریق ژل در خطوط پیشانی و گونه
بر جسته کردن لب ها
بر جسته کردن لب ها
اصلاح پل بینی
تزریق ژل در خطوط پیشانی
بزرگ کردن لب ها
بر جسته کردن لب ها
فیلر در ناحیه خط خنده و زیر گونه