دکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباس
عمل پلک
چرا در بعضی افراد اثر بوتاکس زود تر از بین می رود؟
هایفو تراپی
تزریق ژل یا فیلر
بوتاکس
کاشت مو

تزریق فیلر

بر جسته کردن لب ها
تزریق ژل در خطوط پیشانی
تزریق ژل در خطوط پیشانی و گونه
بر جسته کردن لب ها
بر جسته کردن لب ها
اصلاح پل بینی
تزریق ژل در خطوط پیشانی
بزرگ کردن لب ها
بر جسته کردن لب ها
فیلر در ناحیه خط خنده و زیر گونه