دکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباس
تزریق چربی
تزریق ژل یا فیلر
لیزر موهای زاید
آر اف فرکشنال
لیفتینگ با نخ سیلوییت
عمل پلک

تزریق فیلر

بر جسته کردن لب ها
تزریق ژل در خطوط پیشانی
تزریق ژل در خطوط پیشانی و گونه
بر جسته کردن لب ها
بر جسته کردن لب ها
اصلاح پل بینی
تزریق ژل در خطوط پیشانی
بزرگ کردن لب ها
بر جسته کردن لب ها
فیلر در ناحیه خط خنده و زیر گونه