دکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباسدکتر ظهیر عباس
عمل پلک
Hair removal laser
هایفو تراپی
تزریق چربی
آر اف فرکشنال
کاشت مو

تزریق فیلر

بر جسته کردن لب ها
تزریق ژل در خطوط پیشانی
تزریق ژل در خطوط پیشانی و گونه
بر جسته کردن لب ها
بر جسته کردن لب ها
اصلاح پل بینی
تزریق ژل در خطوط پیشانی
بزرگ کردن لب ها
بر جسته کردن لب ها
فیلر در ناحیه خط خنده و زیر گونه